CENNÍK STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

od 600 do 1700

240 €

STRAVA K CELODENNEJ STAROSTLIVOSTI

desiata, obed, olovrant, pestrá ponuka ovocia a nápojov počas celého dňa

3,20 € / deň

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

od 600 do 1200 / maximálne 6 hodín

190 €

STRAVA K POLDENNEJ STAROSTLIVOSTI

desiata, obed, pestrá ponuka ovocia a nápojov počas pobytu v jasliach

2,60 € / deň

NEPRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ SO STRAVOU

počas celého roka

20 € / deň


Upozorňujeme zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov na možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne (podľa zákona č. 561/2008 Z.z.). Informácie o zákone si môžete zobraziť TU, ale neváhajte nás kontaktovať, ochotne vám pomôžeme pri riešení rodičovského príspevku.

ĎAĽŠIE SLUŽBY

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ SO STRAVOU

počas pracovných dní a riadnej prevádzkovej doby

3 € / hod.

STAROSTLIVOSŤ POČAS VÍKENDOV SO STRAVOU

od 700 do 1800

30 € / deň

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ SO STRAVOU POČAS VÍKENDOV

od 700 do 1800

6 € prvá hodina
3 € ďaľšie hodiny

NOČNÁ STAROSTLIVOSŤ

od 1800 do 700 | v cene: večera, raňajky

25 € / noc cez týždeň
35 € / noc cez víkend

MASÁŽ

relaxačná masáž so špeciálnou pracovníčkou, ktorá sleduje a zároveň sa stará o zdravý vývin vašich detí

4 €

CVIČENIE S FITLOPTOU

pre mamičky a dieťatká

2 €

INFRASAUNA

pre celú rodinu

0 €


CENNÍK NA STIAHNUTIE

Scroll to Top