REŽIM DŇA V DETSKOM SVETE

           DETI OD 1 DO 2,5 ROKA

06:00 – 08:00

príchod detí do jaslí, ranný filter, voľná hra, ranné dospávanie

08:30 – 09:00

hygiena, príprava na desiatu

09:00 – 10:00

výchovno-vzdelávacie aktivity, interakčné hry

10:00 – 10:30

pobyt vonku

10:30 – 11:30

hygiena, príprava k obedu

11:30 – 12:00

obed

12:00 – 12:30

príprava na spánok, relaxácia

12:30 – 14:30

spánok detí, oddych

14:30 – 15:00

hygiena, obliekanie

15:00 – 15:30

olovrant

15:30 – 17:00

aktivity a hry, pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov


Scroll to Top