Naša filozofia

DETSKÝ SVET je inšpirovaný výnimočným pedagogickým prístupom. Preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa formou hry podľa metódy Marie Montessori. Pre dieťa preto denne pripravujeme rôzne hry a aktivity. V jasličkách je našou snahou vytvárať podnetné prostredie pre deti vo veku od 12 do 30 mesiacov primerane ich potrebám. Podporujeme u detí sebadôveru a zdravú sebakritickosť, vedieme ich ku zdravému životnému štýlu a k športovým aktivitám podľa ročných období. Každý deň máme pohybové a relaxačné aktivity. Chodíme pravidelne von, ani dáždik nám nevadí – máme gumáky a pršiplášť.

Hra je zásadne dôležitá pre každé dieťa – ak dieťa nemá dostatok možnosti vyjadriť sa formou hry, nemusí rozvinúť schopnosti, ktoré potrebuje k plnému uplatneniu svojho potenciálu. Hra dieťaťu pomáha v spoločenských, intelektuálnych, emocionálnych, jazykových a fyzických oblastiach života. Samozrejmosťou je u nás podpora detskej zvedavosti, záujmu o poznávanie nového a ich tvorivosti s ocenením i toho najmenšieho úspechu. Hlavným cieľom zariadenia je pomáhať dieťaťu objavovať a spoznávať svet okolo nás a aj seba samého. Takto vedené dieťa sa stáva slobodné, samostatné a zodpovedné za svoje konania a má neustály záujem učiť sa. V jasličkách máme v úcte každé dieťa, rešpektujeme jeho potreby, nechávame rozvíjať ich nesmierny vrodený potenciál.

Scroll to Top