REŽIM DŇA V DETSKOM SVETE

06:00 – 08:00

príchod detí do škôlky, voľné hry podľa vlastného výberu dieťaťa

08:30 – 09:00

ranná rozcvička

09:00 – 09:30

hygiena detí, príprava desiaty, desiata

09:30 – 10:30

výchovno-vzdelávacia a kreatívna činnosť detí

10:30 – 11:30

pobyt vonku

11:30 – 12:30

hygiena detí, stolovanie, obed

12:30 – 14:30

spánok, čítanie rozprávky, relax

14:30 – 15:15

hygiena detí, stolovanie, olovrant

15:15 – 17:00

tematické a záujmové aktivity, pobyt vonku, priebežný odchod detí domov


Scroll to Top