CENNÍK STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

od 600 do 1700

120 €

STRAVA

desiata, obed, olovrant, pestrá ponuka ovocia a nápojov počas celého dňa

3,20 € / deň


CENA CELODENNEJ STAROSTLIVOSTI ZAHŔŇA

ĎALŠIE SLUŽBY

STAROSTLIVOSŤ POČAS VÍKENDOV SO STRAVOU

od 700 do 1800

30 € / deň

HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ SO STRAVOU POČAS VÍKENDOV

od 700 do 1800

6 € prvá hodina
3 € ďalšie hodiny

NOČNÁ STAROSTLIVOSŤ

od 1800 do 700 | v cene: večera, raňajky

25 € / noc cez týždeň
35 € / noc cez víkend


CENNÍK NA STIAHNUTIE

Scroll to Top