DETSKÝ SVET PONÚKA

Poskytujeme starostlivosť o deti vo veku 12-30 mesiacov v útulnom domácom prostredí, v rodinnej atmosfére. Individuálny prístup a plnohodnotná starostlivosť o dieťa sú zabezpečené malým počtom detí, čo zvyšuje kvalitu našej práce a samozrejme znižuje chorobnosť. Takéto rodinné prostredie vytvorí u detí pocit bezpečia a istoty počas celého dňa. Keďže náš pedagogický tím je srdcom jasličiek, vsadili sme na skúsenosť, odbornosť a výnimočný vzťah k deťom. V DETSKOM SVETE sa o vaše detičky postará pozorný personál.

Pobyt pre deti v DETSKOM SVETE zahŕňa zábavu, veľa konštruktívnych, tvorivých, náučných a tematických hier, kreslenie, čítanie, pobyt na čerstvom vzduchu, zdravú stravu a oddych. DETSKÝ SVET je to správne miesto pre rozvoj základných hygienických a stravovacích návykov, rozvoj myslenia, motoriky, kreativity, slovnej zásoby. To všetko primerane veku dieťatka a jeho schopnostiam. V neposlednom rade sa snažíme o začlenenie vašej ratolesti do kolektívu, a tým mu uľahčiť prechod do materskej školy.

V našich jasličkách deti zažijú šťastné chvíle svojho detstva a veľa príjemných zážitkov. Prajeme všetkým rodičom, aby ste u nás v DETSKOM SVETE našli inšpiráciu a silu k zmene výchovného postoja k vašim milovaným deťom.

DETSKÝ SVET funguje s povolením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, Hasičského a záchranárskeho zboru.

NAŠIM CIEĽOM JE DOSIAHNUŤ U VAŠICH DETÍ

SOCIÁLNE NÁVYKYvčlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvoriť si miesto v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa.
STRAVOVACIE NÁVYKYpitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova
k zdravému životnému štýlu.
JAZYKOVÁ PODPORAprvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu a vývoj reči.
ROZVOJ MYSLENIAveku zodpovedajúce hry ako sú priraďovanie či rozlišovanie
farieb, predmetov, tvarov.
PODPORA KREATIVITY A MOTORIKYkreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie,
formovanie, modelovanie.
PODPORA FYZICKEJ AKTIVITY (POHYBU) A MOTORIKYlozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností.
PODPORA ROZVOJA ZDRAVÉHO CITOVÉHO ŽIVOTAintelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania
si sociálnych kontaktov.

NAŠE KVALITY

ĎALŠIE SLUŽBY

Scroll to Top